Uncategorized

Bilgisayar Oyunları ve Tıp Eğitimi

Tıp eğitiminde geleneksel yöntemler yavaş yavaş yerini daha interaktif ve yenilikçi yaklaşımlara bırakmaktadır. Bu bağlamda, bilgisayar oyunları tıp eğitiminde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bilgisayar oyunları, öğrencilere teorik bilgileri pratiğe...